Over de Hoornvlieswijzer

De Hoornvlieswijzer is ontwikkeld door de Hoornvlies Patiënten Vereniging in samenwerking met het veld van (para-)medische professionals en patiënten. Creapolis Media is verantwoordelijk voor de technische realisatie.

Aan de beoordeling van de video's is de grootst mogelijke zorg besteed. De video's zijn voorgelegd aan een stuurgroep, bestaande uit corneaspecialisten, -verpleegkundigen, optometristen en contactlenspecialisten, en overige medisch specialisten. De informatie op de Hoornvlieswijzer is echter uitdrukkelijk niet bedoeld als vervanging van diensten of informatie van getrainde (medische) professionals en/of zorgverlenende instanties.

Het is de intentie van de Hoornvlies Patiënten Vereniging uitsluitend het patiëntenperspectief van de onderwerpen in beeld te brengen om beter een keuze te kunnen maken voor een behandelvorm bij een hoornvliesaandoening. De ervaringsverhalen op deze site zijn leerzaam, maar subjectief. Het zijn immers de persoonlijke belevingen en ervaringen van betrokkenen. Belangrijk is dat u met uw arts overlegt over medische adviezen die van toepassing kunnen zijn binnen uw situatie.

Hoornvlies Patiƫnten Vereniging

Mijn video's