Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Hoornvlieswijzer verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Gebruikersnaam als u een account aanmaakt (wordt alleen getoond aan andere deelnemers van de community indien u dit expliciet toestaat)
 • E-mailadres dat u gebruikt om in te loggen (wordt alleen getoond aan andere deelnemers van de community indien u dit expliciet toestaat)
 • Profielinformatie waarmee u uzelf nader voorstelt aan andere deelnemers van de community (is alleen zichtbaar voor andere, ingelogde deelnemers)
 • Eventuele persoonsgegevens die door uzelf worden verstrekt als inhoud van een bijdrage (een gesprek of reactie op een gesprek) in de community
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • IP-adres, Internetbrowser en apparaat-type

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De Hoornvlieswijzer heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@oogvooru.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

 

Waarom we gegevens nodig hebben

De Hoornvlieswijzer verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doeleinden:

 • het verlenen van toegang tot de Hoornvlieswijzer
 • het gebruik maken van de functionaliteiten op de Hoornvlieswijzer
 • het kunnen aanmaken van een deelnemersaccount
 • het kunnen bijdragen aan onderwerpen, gesprekken en reacties op gesprekken in de community van de Hoornvlieswijzer
 • het opnemen van contact met u, indien hierom door u wordt verzocht
 • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van de Hoornvlieswijzer
 • het verbeteren en evalueren van de Hoornvlieswijzer

 

Hoe lang we gegevens bewaren

De Hoornvlieswijzer bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Nadat u uw profiel hebt verwijderd van de website, zullen we uw gegevens verwijderen. Controle hierop vindt eens per kwartaal plaats.

 

In kaart brengen websitebezoek

De Hoornvlieswijzer gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Lukt het niet via deze instellingen of hebt u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@oogvooru.nl. Wij zullen dan zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiliging

De Hoornvlieswijzer neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@oogvooru.nl