Onderwerpen

Praat mee

Hoe gaan anderen om met een hoornvliesziekte? Zijn er dingen die je wilt weten over het dagelijks leven met een hoornvliesaandoening? Bijvoorbeeld verwachtingen bij een hoornvliestransplantatie en het verloop daarna, maar misschien ook de opmaat naar, bijwerkingen van medicijnen, lichtschuwheid en contactlenzen (op medisch indicatie) of het ontmoeten van onbegrip in je sociale omgeving, etc.? Praat dan mee in onze online community. Je kunt hier ervaringen uitwisselen met ervaringsdeskundigen en lotgenoten, vragen stellen of tips geven. Het delen van ervaringen, hoe verschillend ook, is waardevol en verrijkend. 

Elk onderwerp bevat gesprekken over een bepaald thema. Kies een onderwerp en doe mee. Alleen meelezen mag natuurlijk ook!