Alle fragmenten van Truus

Truus (67)

Acanthamoebe

Lichtschuw Vaststellen diagnose

  • Paspoort is nog niet bekend
  • Acanthamoebe

    Acanthamoeba keratitis is een ernstige infectie van het hoornvlies. De infectie wordt veroorzaakt door het eencellige micro-organisme acanthamoebe. Deze parasiet komt voor in besmet water. Dat kan in meren, zeeën en rivieren zijn, maar ook in leidingwater, zwembaden en grondwater.

  • Oogmedicatie

    Oogmedicatie wordt ingezet bij een diversiteit aan aandoeningen, waaronder ooginfecties, droge ogen, allergische reacties, glaucoom, oogontstekingen. Niet zelden zijn de geneesmiddelen die in de vorm van oogdruppels en/of -zalven, e.d. worden gebruikt ook bekend als geneesmiddel voor systemische toepassingen.