Alle fragmenten van Thea

Thea (63)

Fuchs

Zicht Contactlenzen Laseren Controle Voorkamerlens Endotheelcellen Pre operatief Complicaties Duitsland

  • Paspoort is nog niet bekend
  • Fuchs

    Fuchs dystrofie is een langzaam toenemende aandoening die ontstaat doordat de cellen van het binnenste laagje van het hoornvlies in aantal afnemen. Als het aantal cellen teveel afneemt, kan het hoornvlies troebel worden.

  • DMEK

    Descemet Membrane Endothelial Keratoplasty (DMEK) is een operatie waarbij de binnenste twee lagen (endotheel en het Descemet membraan) van het hoornvlies worden vervangen door dezelfde twee lagen donorhoornvlies.